Stara Wiśniewka


Idź do treści

List do sponsorów

Dni Kwitnących Wiśni > Rok 2010

DO INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB PRYWATNYCH.

SZANOWNI I DRODZY PAŃSTWO!


Trzynasty już raz przystępujemy do organizacji "Dni Kwitnących Wiśni" w Starej Wiśniewce. Impreza nasza ma charakter regionalny. W bieżącym roku będzie trwała dwa dni i odbywała się będzie w dniach 1 i 2 maja. Rangę naszej imprezy podnosi fakt, że również w tym roku "Dni Kwitnących Wiśni" zostały wprowadzone do kalendarza powiatowych imprez kulturalnych, tym samym Starostwo Powiatowe stało się ich współorganizatorem. Impreza służy wzbogaceniu życia kulturalnego i integracji lokalnej społeczności z naszym, szeroko pojętym, regionem krajeńskim. Stanowi ona wkład kulturotwórczy w rozwój naszego regionu. Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Starej Wiśniewki i Okolic "Gromada" . W organizację obchodów włączone jest również szerokie grono ludzi i organizacji, m.in. samorząd mieszkańców, dzieci przedszkolne i młodzież szkolna, biblioteka, Ludowy Zespół Sportowy "Naprzód", Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespoły działające na terenie wsi. Czynimy to siłami społecznymi, przy pomocy naszych stałych i okazjonalnych sponsorów, którzy w różny sposób wspomagają nasze przedsięwzięcie. Zależnie od możliwości firm i instytucji otrzymujemy wsparcie finansowe na reklamę, poszerzenie bazy materialnej, pokrycie kosztów organizacyjnych i ufundowanie nagród - pamiątek dla wykonawców programów artystycznych i uczestników zabaw sportowo-rekreacyjnych. Dzięki wsparciu sponsorów corocznie powiększamy własne zaplecze materialne. W roku ubiegłym pobudowaliśmy stałą scenę wykorzystywaną podczas wszystkich imprez wiejskich.
W bieżącym roku planujemy wykonanie stałego zadaszenia nad sceną. Wielkim wsparciem dla "Dni Kwitnących Wiśni" są również dary w postaci fantów loteryjnych.
Apelujemy do naszych dotychczasowych darczyńców o dalsze wspieranie "Dni Kwitnących Wiśni", jak również do wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona szacownych sponsorów. Każda pomoc i każdy dar, w jakiejkolwiek formie, jest na wagę złota i służy szczytnym celom społecznym. Zachęcamy sponsorów do reklamowania swoich firm w przyjętej przez siebie formie.


Komitet Organizacyjny
"Dni Kwitnących Wiśni" w Starej Wiśniewce


Lechosław Olszewski tel. 067 263 10 32 lub 693 318 054
Andrzej Massel tel. 067 263 18 65 lub 600 452 524
Jan Zawadzki tel. 067 263 39 89 lub 604 274 526


Witam na oficjalnej stronie internetowej Starej Wiśniewki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego